top of page

Thread Art Chair

Met de draad als uitgangspunt voor al mijn driedimensionale kunstwerken is wiskunde onontbeerlijk, een draad wil van zichzelf niet ruimtelijk verhouden tot elkaar. Door de verhoudingen van de draden zo te plaatsen dat er mathematische schoonheid ontstaat is het streven in al mijn kunstwerken.

Door nu voor een gebruiksvoorwerp te kiezen maak ik de vertaalslag van kunst naar het dagelijks leven, ik geef esthetische waarden aan een alledaags voorwerp als een stoel. Er is dan naast de esthetiek van een kunstwerk,  een tweede pijler nodig om tot een goed kunstwerk te komen en wel de ergonomie. Voor de daadwerkelijke uitvoering van een gebruiksvoorwerp is dit van wezenlijk belang en deze keer de grote uitdaging in de uitvoering van dit kunstwerk.

Het bijzondere van deze stoel is dat die zowel een hoge als een lage zit heeft en is dus bruikbaar aan de keukentafel en bij de zithoek. Door het lichte materiaalgebruik is de stoel makkelijk in gebruik van de beide functies.

bottom of page